Cevizli Mah. Ritim İstanbul A3 Blok No:70 Kat:13 Maltepe/İstanbul
(0216) 445 7215

Telefon

info@masterdoviz.com

Mail

Master Döviz Bürosu Programı

Güncelleme Notları

(F3)→(2)→(5): Transfer menüsünde bakiye eksiye düştüğünde "Kullanıcıya Uyarı Verme" özelliği eklendi.

(F3)→(8)→(3): Müşteri Vergi No İşlem Dökümü menüsünde "Net Tutar" seçeneği eklendi.

(F3)→(8)→(3): Müşteri Vergi No İşlem Dökümü menüsünde "Çoklu Detay EİD Ekleme" seçeneği eklendi.

(F3)→(2)→(1): Alım Satım İşlemleri menüsünde "Komisyon" bölümü kaldırılıp, yerine "Doğum Yeri" bölümü eklendi.

(F3)→(8)→(3): Müşteri Vergi No İşlem Dökümü menüsüne "E-Döviz Toplu Gönderme" bölümü eklendi.

(F3)→(1)→(6)→(F12): Son işlemler menüsünde "Transfer İşlemleri" bölümü, transfer şifresi olan kasalara gizlendi.

(F3)→(1)→(6)→(F11): Cari alım satım işlemleri menüsünde "Giriş ve Çıkışlar" tek tabloda gösterimi ve açıklama ekleme özelliği eklendi.

(F3)→(2)→(1): Döviz alım/satım fişleri 3 cm kısatıldı.

(F3)→(2)→(1): Alım,Satım ve Transferlerin hangi bilgisayardan işlem yaptığına dair görüntüleme özelliği eklendi.

(F3)→(1)→(6)→(F9): Parite işlemlerinde aynı kullanıcı ile iki farklı kasada işlem yapabilme özelliği eklendi.

(F3)→(1)→(6)→(F6): "Bakiye / N C Pozisyon" menüsünde bakiye bölümü kısmına "HAS" değeri eklendi.

(F3)→(8)→(1)→(F9): And Döviz E-Defter formatında değişiklikler yapıldı.

(F3)→(2)→(B): Pariteden karşılık miktarda parite kuru hesaplama yapıldı.

(F3)→(2)→(1): İsimsiz işlem beyan edilmesi 5 Bin Dolar (85 Bin TL) limiti eklendi.

(F3)→(2)→(1): Bakiye gizleme özelliği eklendi. ((F3)→(4)→(2) Menüsünden kasayı seçip Genel Bölümünde, Kurlar Bakiye Gizle ve F12 Bakiye Gizle seçeneklerini 'EVET' yapıp kaydet butonuna basmanız gerekiyor.)

Giriş - Çıkış işlemlerinde ödeme emri girişinde alacak borç ekleme özelliği eklendi.

(F3)→(1)→(7): Toplam döviz raporu Devir Maliyetli Hesaplama özelliği eklendi

(F3)→(3)→(3): Detaylı Mail Raporu eklendi.

MRZ mobil uygulama entegrasyonu yapıldı.

(F3)→(4)→(5)→(Firma Bilgileri)→(Logo Seç): Fiş çıktılarına LOGO ekleme özelliği eklendi.

Termal çıktı alımlarında 2 adet baskı özelliği eklendi.

(F3)→(8)→(1)→(F9): Ayman Dövize E-Defter Luca 1 formatına da - ds kısmı eklendi.

(F3)→(4)→(5)→(Firma Bilgileri)→(Dolar Limiti): 3000 dolar üzeri işlemleri termal ve A5 çift baskı alma özelliği eklendi

Hatalı gelen A5 çift tarih formatı ve satışlardaki istatiktik kodu düzeltildi.

(F3)→(3)→(4)→ Rapor Mail kısımına 1 Mail daha ekleme özelliği getirildi.

(F3)→(8)→(1)→(F9):And Döviz E-Defter formatına BSMW satırı eklendi.

(F3)→(3)→(4)→ Rapor Mail kısımında tarih formatı Türkçe olarak düzeltildi.

İşlemleri değişiklik yapmadan iptal etme özelliği eklendi.

Bütün tablolara işlem tarihi eklendi.

Çoklu işlemlerde altın işçilik kısmı eklendi.

Müşteri listesindebelge seçme yolu eklendi.

(F3)→(1)→(6)→(F11):Alım ve satımda son işlemler bölümü eklendi.

(F3)→(3)→(4)→ Rapor Mail kısımında tarih formatı Türkçe olarak düzeltildi.

İşlemleri değişiklik yapmadan iptal etme özelliği eklendi.

Bütün tablolara işlem tarihi eklendi.

Çoklu işlemlerde altın işçilik kısmı eklendi.

Müşteri listesindebelge seçme yolu eklendi.

(F3)→(1)→(6)→(F11):Alım ve satımda son işlemler bölümü eklendi.